Cena za PPC reklamu

Platba se skládá z

  1. dobíjení kreditu do PPC systému,
  2. platba nám za návrh, správu a optimalizaci PPC kampaní.

Průběh plateb

  1. Úvodní fáze. Na úvod je potřeba nastavit na webu měření konverzí, provést analýzu klíčových slov a nastavit první kampaně. Tato úvodní platba je vyšší než měsíční údržba.
  2. Kredit na provoz. Pošlete do PPC systémů (Google Ads, Sklik, Facebook, …) peníze, které chcete investovat. Ty se přemění v kredit a postupně se tento kredit vyčerpává za prokliky, které vám přivádí relevantní návštěvníky na web (obecně o PPC reklamě).
  3. Průběžná správa kampaní. Z počátku, většinou první 2-3 měsíce, je potřeba PPC kampaně často sledovat a ladit, aby fungovaly co nejefektivněji. V další fázi, když už jsou kampaně dobře nastaveny, už většinou nemusí být správa kampaní tak intenzivní, přesto je třeba je stále sledovat.

Za naši práci si účtujeme podle odpracovaných hodin. Nicméně pokud by byl z vaší strany zájem, je možné dohodnout se na pravidelných měsíčních paušálech za dlouhodobou údržbu kampaní. Můžeme se dohodnout i na výkonnostní odměně (v případě eshopu procenty z tržeb), abyste měli jistotu, že děláme maximum pro neustálé vylepšování vašich kampaní, které povede k lepším výsledkům.

Obvyklá cena

  • Úvodní fáze: od 2000 Kč za vytvoření kampaní, dle množství propagovaných výrobků/služeb.
  • Platba za měsíc: od cca 1000 Kč na správu a vylepšování kampaní + alespoň cca 1000 Kč na dobíjení kreditu = od 2000 Kč/měsíčně.

Je vhodné mít reklamní kampaně spuštěné alespoň 2-3 měsíce, aby byl čas na jejich vylepšování spočívající ve změně kampaně a pozorování výsledků. Je tedy třeba počítat s investicí alespoň cca 6000 Kč za 2-3 měsíce. Za tuto cenu ale nekupujete zajíce v pytli. Už po prvním měsíci budete vidět, že vám na web chodí více návštěvníků a častěji vás kontaktují. Po 3 měsících vylepšování uvidíte, že se stejným měsíčním rozpočtem dosáhneme lepších výsledků než na začátku. V každém případě lze přerušit nebo pozastavit reklamu už dříve.

Jelikož je naše firma registrovaná v programu Google Partners, tak při nové registraci vašeho Google Ads účtu pod naší správou dostanete kredit na reklamu v hodnotě 1000 Kč zdarma. Takže pak by z vaší strany stačilo na úvod vynaložit alespoň cca 5000 Kč během 2-3 měsíců. Ale samozřejmě lze kampaň přerušit nebo pozastavit úplně kdykoli.