Vývoj retence kohortů - graf

Tomáš Kouba

Jednatel Net Magnet s.r.o.