Drak na pokladu, AI generátor MidJourney, zadal Alexander Wales

Aktualizace článku

Umělá inteligence způsobí ve světě takovou revoluci, jakou si ani teď nedokážeme představit.
— Sundar Pichai, šéf Googlu

ChatGPT je nový Google.
— Twitter

Nejspíš jste už alespoň slyšeli o revolučním nástroji umělé inteligence ChatGPT pro generování textu. Od prosince 2022, kdy se dostal na veřejnost, o něm mluvil celý internet. Stal se řádově nejrychleji rostoucí internetovou službou na světě. Sami považte:

Jak dlouho trvalo získat 1 milion uživatelů

 • Televize: 20 let
 • Netflix: 3,5 roku
 • Facebook: 10 měsíců
 • Instagram: 2,5 měsíce
 • ChatGPT: 5 dní 😀

Tuto revoluční technologii lze skvěle využít i pro content marketing, což si právě ukážeme.

Nejdříve ale rychlé seznámení, pokud jste o umělé inteligenci ChatGPT ještě neslyšeli. Pozor však, po vyzkoušení vám asi padne brada.

Co je ChatGPT?

Jde o nástroj na generování textových odpovědí založený na GPT-3 nebo GPT-4 modelu od společnosti Open AI, který má navíc určitou paměť (učí se v rámci vaší konverzace).

GPT (Generative Pre-training Transformer) je jméno pro řadu umělých inteligencí (Artificial Intelligence – zkratka AI), které jsou schopny generovat přirozený text, překlady a dokonce i umělecká díla, které jsou podobné výsledkům produkovaným člověkem.

Jak vyzkoušet ChatGPT

 1. Zaregistrujte se na https://chat.openai.com/chat
 2. Napište otázku, příkaz nebo cokoli ať už anglicky, česky nebo v jiném jazyce.
 3. Umělá inteligence Vám odpoví tak, že odpověď těžko rozeznáte od člověka. Přizpůsobuje se kontextu konverzace, takže konverzace může pokračovat.

Můžete si vyzkoušet i jiné umělé inteligence založené na GPT-3 modelu nebo např. DALL-E a Stable Diffusion, které umí generovat vskutku zajímavé obrázky. Parametry modelů umožňují, aby obrázky vypadaly třeba jako kresba, olejomalba nebo realistická fotografie. Ostatně i úvodní obrázek byl vygenerován pomocí MidJourney AI (zdroj obrázku: článek o AI umění).

Na jaře 2023 byla vydána nová verze Chat GPT-4, kterou si můžete asi nejsnáze vyzkoušet přes vyhledávač Bing. Po zadání vyhledávacího dotazu si přepnete na Chat a můžete si povídat s modelem GPT-4. Můžete se těšit na mnohem lepší výsledky než u modelu GPT-3. Mimochodem Microsoft do Open AI již dříve zainvestoval již miliardy dolarů, takže jejich další spolupráce se dá očekávat.

Obecné využití ChatGPT

Na co se ChatGPT skvěle hodí (obecně):

 • Smysluplné odpovídání na vaše otázky tónem, jaký si poručíte.
 • Generování textů, popisků k produktům, ba dokonce celých článků.
 • Výtah dlouhých textů do krátkého shrnutí.
 • Překlad do jiných jazyků.
 • Chatbot.
 • Personalizace e-mailů na základě dat o uživateli.
 • Extrakce entit z textu do strojově čitelného formátu, např. převod textové objednávky do strukturovaného JSON objektu.
 • Někteří zužitkovali ChatGPT i pro psaní kódu aplikace, tam ale schopnosti dnešní umělé inteligence ještě pokulhávají. Viz příklady přímo od Open AI.

Při opakovaném zadání stejné nebo stejně pochopené zprávy (vašeho dotazu) ChatGPT vrátí stejný výsledek. Nemůžete tedy generovat nové a nové texty na stejné zadání (např. na rozdíl od používaných algoritmů pro generování obrázků). Nicméně v jiné konverzaci může odpovědět jinak dle kontextu.

Než se pustíte do reálného použití následujících tipů, doporučuji si nejdřív přečíst kapitolu níže rizika a úskalí ChatGPT. Byli jste varováni! 😉

Rešerše a generování nápadů

1. Rešerše

Za mě jde o nejvyužitelnější use-case, protože člověk stále skládá finální výsledek, ale AI udělá tu přípravu. Čím přesnější instrukce zadáte, tím unikátnější výsledek dostanete.

I pro tento článek jsem si původní vysvětlení co je ChatGPT nechal napsat od samotného ChatGPT 😀

Nebo je libo ozdrojovaná fakta?

Napiš 5 nejzajímavějších faktů, čísel, statistik a trendů relevantních k [téma] včetně zdroje (s konkrétní URL) (a výsledek přelož do češtiny).

Bohužel ChatGPT aktuálně zná jen fakta do roku 2021. Tři výše uvedené odkazy nefungují, na jednom daná informace není a poslední je několik let zastaralý. Nefunkční odkazy jsou totiž pravděpodobně zcela vymyšlená URL, takže je asi zbytečné je žádat 😀

Nicméně jiný také zajímavý „AI chat“ Perplexity umí své odpovědi ozdrojovat včetně konkrétní URL, byť funguje jen anglicky.

2. Objevování souvisejících témat

Napiš 10 populárních otázek týkajících se [téma], které jsou relevantní pro [cílová skupina].

3. Klasifikace klíčových slov

Rozděl následující klíčová slova do skupin na základě sémantické relevance a ke každému klíčovému slovu zjisti, jestli je komerční nebo informační. Výsledek zobraz v tabulce se 3 sloupci: Klíčové slovo, Skupina a Komerční/Informační.

4. Osnova článku

Nevíte, jak začít? Co takhle nechat si nahodit osnovu článku, který pak formou otázka-odpověď nebo vlastním psaním dokončíte.

Napiš osnovu pro článek o [téma]

Optimalizace obsahu

5. Shrnutí článku a tvorba titulku / meta description

Koho by bavilo psát meta description na staré články a podstránky?

ChatGPT to zvládne za pár sekund a to ještě tónem a v délce, jaké si poručíte. Ok, délku většinou přesáhne, proto raději vyžadujte menší počet znaků.

ChatGPT nemá přímo parametry, ale můžete mu je přirozeným jazykem dodat:

Napiš 5 [poutavých/clickbait/...] shrnutí textu níže obsahující slova "[klíčová slova pro vyhledávače]" do 150 znaků.

ChatGPT ukázka

Jelikož je ChatGPT generativní algoritmus, tak mu pro upoutávku můžete zadat třeba jen jednu myšlenku a on si zbytek domyslí. Nestahuje nic z internetu, takže pokud zadáte URL, ChatGPT si domyslí obsah jen na základě URL.

6. Přepsání obsahu

Ať už nejste s vlastními silami napsaným odstavcem spokojeni nebo chcete převzatý obsah poupravit, pro Chat GTP je to hračka.

Přepiš následující text 3 velmi odlišnými způsoby, ale se zachováním významu:

7. Vygenerování FAQ včetně sémantických dat

Vygeneruj (česky) často kladené dotazy z následujícícho textu a ukaž je také jako strukturovaná data FAQPage v JSON-LD formátu, aby odpověď obsahovala nejvýše 2 věty:

Generování článků

Už se dostáváme do minimálně šedé zóny SEO.

Ano, ChatGPT klidně zvládne psát články na úrovni juniorních píáristů a copíků 🤯 Vím o mnoha případech, kdy je práce copywriterů nebo obzvlášť pisatelů „PR článků“ prodávána jako ruční, ale v pozadí ji píše ChatGPT nebo jiná AI jako např. copy.ai. Řadoví „kreativci“ asi brzy nebudou mít na chleba, pokud se sami nepřekvalifikují na „ChatGPT operátory“.

Musíte se ale dobře zeptat a znát rizika a úskalí, která tento přístup nese, viz kapitola rizik.

8. Článek typu otázka-odpověď

 1. Napište základní dotaz na vaše téma, např. Co je [téma]?
 2. Z odpovědi se doptávejte dál, abyste pokryly další otázky, které můžou zajímat uživatele hledající vaše téma. Např. Na co se používá..., Jak vyřešit... pomocí .... Zkrátka úplně normální, lidská konverzace 😀
 3. Pokud nebudete spokojeni s tónem odpovědi, můžete přihodit příkaz např. napiš poutavě.... Otázky v článku přeci nemusí 100% odpovídat tomu, co píšete do ChatGPT.
 4. Ověřte si faktické údaje (viz úskalí AI).

U dlouhých odpovědí má ale ChatGPT tendenci utnout psaní klidně v půlce věty.

9. Popisky produktů

Máte spousty drobných položek bez popisku? Unikátní popisek zvýší originalitu jinak prázdné stránky a tedy potenciálně návštěvnost z vyhledávačů.

Podařilo se získat čtivý text, třeba 3M Thinsulate izolaci si ChatGPT vymyslel 😄 Zkrátka co neví, to si domyslí na základě toho, jak se témata objevují spolu.

Bonus: Chatbot a personalizace

Na co lepšího využít ChatGPT než na chatbot?

Vývojáři mohou ve svých aplikacích využít Open AI API. Nejde o nic extra drahého, za API zaplatíte od $0,4 do $20 za 1 milion tokenů (cca 750 tisíc znaků) dle použitého základního modelu.

Jde však o problematiku mimo rozsah tohoto článku. Třeba někdy příště 😀

Rizika a úskalí ChatGPT

Pozor na pravdivost

Je třeba si uvědomit, že ChatGPT je stále jen „hloupá“ umělá inteligence, která umí poskládat informace dohledatelné na internetu do smysluplných vět. A umí to tak skvěle, že vám klidně zalže nebo si náhodně domyslí obsah, aniž byste to poznali.

ChatGPT také neukazuje přímé zdroje, kde k informacím došel, protože to je nejspíš složitý problém pro jakoukoli umělou inteligenci.

Navíc ChatGPT zná v aktuální verzi jen události do roku 2021. Na novinky se neptejte.

Pozor na délku

Některé odpovědi může ChatGPT generovat tak dlouhé (vyzkoušeno např. 30 řádků), že je utne třeba v půlce věty. Takže se nedozvíte závěr, který může být tím nejdůležitějším. V generování dlouhých textů tkví nyní nejen technický problém, ale zvlášť do budoucna i problém unikátnosti a originality.

I vstupní text (otázka) je omezený na cca 500 slov. Delší články je třeba shrnout po kapitolách a pak kapitoly dohromady.

Pozor na unikátnost a originalitu

Unikátnost a duševní vlastnictví textů je velkým tématem ve světě generativní umělé inteligence. Dokážete si představit tu záplavu článků průměrné kvality, které se nyní budou objevovat?

Automaticky generovaný obsah považuje vyhledávač Google za spam, protože je proti jejich pravidlům Google Webmaster Guidlines.

Currently it’s all against the webmaster guidelines. So from our point of view, if we were to run across something like that, if the webspam team were to see it, they would see it as spam.
— John Mueller, Google Search Advocate

Jak ale vyhledávače poznají, že byl text vygenerovaný umělou inteligencí? V první řadě pokud stejný dotaz položilo více lidí a zveřejnili odpověď, text už nebude na internetu unikátní. Nicméně ani s unikátními odpověďmi nemáte na růžích ustláno, protože se AI společnosti snaží výstupy svých generátorů rozpoznávat. Zeptali jsme se na to ChatGPT 😉

Společnost OpenAI se pokusila text generovaný umělou inteligencí opatřit vodoznakem, aby bylo možné identifikovat zdroj textu a určit, zda byl vytvořen konkrétním modelem. Společnost však zjistila, že je obtížné vytvořit vodoznak, který by byl účinný a zároveň nebyl snadno odstranitelný. Společnost OpenAI pokračuje ve výzkumu a vývoji technik vodoznaku pro text generovaný umělou inteligencí, ale řešení tohoto problému zůstává obtížné.

Jak konkrétně by to ale mělo fungovat?

Mnoho autorů se dá poznat podle jejich rukopisu. Jaká volí slova, jak používají interpunkci nebo jak své články strukturují. I tento článek jsem vlastně napsal na podobné brdo jako mé ostatní výplody pisatelského nutkání. Na podobném principu pak má fungovat právě zmiňované „watermarkování“.

Dle vědců z Open AI má watermarkování fungovat na principu rukopisu. Daný model vlastní svůj rukopis ve formě soukromého klíče, který ovlivňuje „náhodu“ při generování textů. Se stejným klíčem je pak možné s určitou pravděpodobností říct, zda byl text generovaný tímto modelem. Je však aktuálně potřeba alespoň pár set slov nebo jiných tokenů.

“Empirically, a few hundred tokens seem to be enough to get a reasonable signal that yes, this text came from [an AI system]. In principle, you could even take a long text and isolate which parts probably came from [the system] and which parts probably didn’t.” Aaronson said. “[The tool] can do the watermarking using a secret key and it can check for the watermark using the same key.”
— Scott Aaronson, Open AI

Celkově ale jde o složitý problém, kde proti sobě stojí možnost rozpoznání zdroje textu a plynulost/čtivost textu. Nemyslím si, že bychom se v dohledné době dočkali tak dobrého rozpoznání krátkých textů z AI, že by je Google začal automaticky penalizovat.

Může to však být signál pro content tým Googlu, který by v případě zjevně vygenerovaných článků udělal manuální penalizaci.

Nebo může jít o signál neoriginality textu a znevýhodnění stránky ve výsledcích vyhledávání.

Detektor unikátnosti textu

Vyzkoušel jsem asi nejvíce probíraný nástroj detekce AI textů GPT-2 Output Detector Demo. Detekuje Chat GPT-2, ale pro anglické texty z Chat GPT-3 mi fungoval překvapivě dobře.

Porovnával jsem svůj článek na téma WordPress vs Kirby CMS i jeho anglickou verzi přeloženou převážně přes DeepL s výstupy ChatGPT na téma „rozdíl WordPressu a Kirby CMS“ (Write main differences between WordPress and Kirby CMS in language for web developers in 500 words.):

 • ChatGPT anglicky: 99% AI
 • ChatGPT anglicky → DeepL do CZ: 0% AI
 • ChatGPT anglicky → DeepL do CZ → Google Translate do EN: 76% AI
 • ChatGPT anglicky → DeepL do CZ → DeepL do EN: 70% AI
 • Můj článek česky: 0% AI
 • Můj článek česky → DeepL do EN: 0% AI
 • Můj článek česky → DeepL do EN → ChatGPT shrnutí na 50 slov: 0% AI
 • Můj článek česky → DeepL do EN → ChatGPT shrnutí na 200 slov: 99% AI
 • Můj článek česky → ChatGPT shrnutí na 50 slov → DeepL do EN: 0% AI
 • Můj článek česky → ChatGPT shrnutí na 200 slov → DeepL do EN: 99% AI
 • Výňatky několika dalších článků od jiných autorů na stejné téma byly rozpoznány jako pravé.

Další pozorování u jiných témat:

 • Odstavec tohoto článku z ChatGPT, který jsem téměř celý přepsal: 90% AI
 • Odstavec tohoto článku z ChatGPT, který jsem nijak neměnil: 14% AI
 • Také mnoho uživatelů říká, že jejich vlastní článek byl rozpoznán jako AI. Dokonce něčí klient nechtěl zaplatit za reklamní text, protože mu detektor řekl, že ho napsala AI.
 • Vlastnoručně napsaný krátký odstavec, co obecně je ChatGPT, který končí
  • „This tool is new.“: 90% AI
  • „This tool is the new kid in the block.“: 84% AI
  • „This tool is mighty.“: 67% AI

Nástroj podle mě spíš rozpoznává originalitu slov a vět, než přímo výše vysvětlovaný watermark modelu GPT-3. Jsou to ale spojené nádoby, protože Google stejně chce raději posílat uživatele na stránky s originálním čtivý textem, kde uživatel najde odpověď i na související témata, než aby ho poslal na strohou definici jako z encyklopedie.

Další nástroje

Autorská originalita

ChatGPT obsahuje vlastní biasy a neodpovídá 100% objektivně. Byl vyvinut tak, že se snaží být nápomocný, pravdomluvný, neškodný a vyhýbá se negativitám. Nezískáte z něj odpovědi na sexuální témata, návody na nelegální činnost nebo hate-speech. To se určitě v budoucnu nezmění. Čím dál mocnější umělá inteligence bude svými autory spíše čím více omezována.

Vtipy o blondýnách, židech ba ani o Češích vám tedy ChatGPT nenapíše.

Z toho vyplývá, že články budou postrádat charakter, vtip, vyhraněnost nebo nějakou vlastní argumentaci. Na průměrný PR článek nebo vysvětlení pojmu to sice stačí, ale na článek, který by lidé rádi sdíleli na sociálních sítích, určitě ne.

Doporučení, jak dosáhnout unikátnosti a originality

 • Nechte si generovat raději kratší texty, ideálně jen kratší shrnutí.
 • Buďte specifičtí. Říkejte AI, jakým tónem chcete, aby napsala výsledek.
 • Neváhejte do textů zasáhnout – řádně osolit a opepřit, ať mají říz!
 • Pro delší texty / větší jistotu může pomoci položit dotazy anglicky a odpověď si nechat přeložit jinak, např. přes DeepL a výsledek pak zkontrolovat nástrojem výše. Může to teoreticky pomoci při lepší detekci v budoucnu.

Pozor na přílišnou automatizaci

Pokud budete vše automatizovat a nebudete do výstupů nijak zasahovat, tak vám to jistě usnadní práci, ale výše uvedená rizika jen znásobíte.

Závěr

ChatGPT je dobrý sluha, ale zlý pán. Určitě stojí za to si nejdřív přečíst sekci výše o úskalích a pak ho využívat jako doplňující nástroj při tvorbě článků.

Naopak bych se trochu obával s ním ve velké míře generovat celé články a nekontrolovat jeho výstupy.

Každopádně myslím, že jsme na začátku nové AI éry v marketingu. Držte si klobouky, bude to jízda! 🎢

Dílo Jasona Allena s názvem “Théâtre D’opéra Spatial”, které vygenerovalo AI, získalo 1. místo v digitální kategorii na veletrhu umění v Coloradu.

Další zdroje

Tomáš Kouba

Jednatel Net Magnet s.r.o.